header snickers de bruijn

Over OnsDe Snickers - de Bruijn Stichting is opgericht op 10 juli 1936 door mevrouw Maria Anna Jeannette Snickers – de Bruijn en na haar overlijden in 1938 door middel van haar nalatenschap feitelijk van start gegaan. Zij heeft indertijd laten vastleggen dat het door haar nagelaten vermogen zou worden aangewend ten behoeve van “het Rotterdamsche bewaarschoolonderwijs”. Door de groei van het stichtingsvermogen en door de maatschappelijke ontwikkelingen en de rol van de overheid op het gebied van de financiering van het basisonderwijs in Nederland is deze doelstelling na enkele decennia uitgebreid en kent de stichting nu de volgende doelstelling: Wij zijn een stichting met de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen).