header snickers de bruijn

AanvraagHet bestuur van de Snickers–de Bruijn Stichting beoordeelt iedere aanvraag allereerst op basis van haar eigen statutaire doelstelling en aansluitend aan de hand van criteria, die met name gericht zijn op effectiviteit, slagingskans, juiste schaalgrootte, omvang overhead kosten, efficiency en dergelijke.

Het bestuur behoudt zich te allen tijde het recht voor op grond van eigen overwegingen een aanvraag af te wijzen, waarbij ook aan toekenningen uit het verleden geen rechten kunnen worden ontleend. Het bestuur vergadert minimaal 4 keer per jaar over de voorgelegde projectaanvragen.

Wij verzoeken u via onderstaande knop de gevraagde informatie over uw project uiteen te zetten. Op basis hiervan ontvangt u na een beoordeling van uw project door het bestuur het bericht over de toekenning van een bijdrage dan wel dat uw project niet door ons zal worden gehonoreerd.