header snickers de bruijn

ProjectenDe Snickers – de Bruijn Stichting steunt sinds jaren een groot aantal projecten in zowel Nederland als in het buitenland. Het betreft zowel éénmalige financiële steun voor investeringen in projecten en faciliteiten van uiteenlopende aard als financiële ondersteuning van meer structurele aard door middel van periodieke (gedeeltelijke) dekking van exploitatielasten.

De Snickers – de Bruijn Stichting financiert bij voorkeur rechtstreeks zonder tussenkomst van andere organisaties en alleen daar waar een goede controle op de projectorganisatie
en de projectfinanciering is gegarandeerd.

Voor de aanvraag van een projectfinanciering: zie Aanvraag.